Les patronals demanen a l’ICASS que no se suspenguin indefinidament les prestacions econòmiques vinculades a serveis socials

Les patronals demanen a l’ICASS que no se suspenguin indefinidament les prestacions econòmiques vinculades a serveis socials
Dimarts 01/10/2013
Les associacions empresarials s'ofereixen a la Conselleria de Benestar Social i Família per buscar solucions conjuntes en favor de la sostenibilitat del sistema

(Barcelona-. 01/10/13)-. L'ACES (Associació Catalana d'Entitats de Salut), l'ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), el CSC (Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) i la UPIMIR (Unió de petites i mitjanes residències) demanen que no es deixin d'efectuar prestacions econòmiques vinculades a serveis i es brinden a treballar amb l'ICASS per tal de buscar solucions conjuntes que facin possible la sostenibilitat del sistema d'atenció social català.

Recentment, l'ICASS ha anunciat diverses mesures que afecten els usuaris, els treballadors i la viabilitat dels centres:

  • Ahir va anunciar que es mantindria de manera indefinida la suspensió de la realització dels Programes Individuals d'Atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial, així com l'ingrés associat a places de prestació econòmica vinculada, que va començar el mes d'agost.
  • Divendres va anunciar la rebaixa d'un 4,6% al mòdul social (*) de les diferents línies d'atenció sociosanitària, amb efecte retroactiu des de l'1 de gener.

(*) Aquest mòdul és la part que paga Benestar Social i Família per les persones ingressades en els centres sociosanitaris.

Amb relació a aquestes accions concretes, les associacions d'entitats que presten serveis socials volen manifestar:

  • Que la supressió dels PIA, com ja es va advertir, vulnera especialment el dret dels ciutadans a optar per una plaça residencial de lliure elecció (actualment la llista d'espera és de 17.000 persones). Així mateix, lesiona l'ocupació dels centres i posa en risc la seva viabilitat. El sector és un dels pocs que ha mantingut la capacitat per generar ocupació (actualment d'un 1,2% sobre el total de la població activa catalana) i un increment de cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Que demanen que no s'apliqui la rebaixa del 4,6% al mòdul social de les diferents línies d'atenció sociosanitària, amb efecte retroactiu des de l'1 de gener. Abans de l'estiu, la Direcció General de l'ICASS va afirmar que no hi hauria disminució en la tarifa. Cal tenir en compte que la tarifa del mòdul social en els últims anys ha estat congelada sense recollir l'impacte de l'IPC.

Aquesta retallada arriba quan els centres ja han establert acords amb els seus treballadors segons la planificació prevista per al 2013. Per tant, la seva aplicació incidirà notablement en els centres.

Cal tenir en compte que a aquestes mesures s'afegeix el deute que l'ICASS ja té amb els centres i que els està generant greus problemes de tresoreria.

Atesa la duresa de la situació econòmica, les associacions empresarials creuen fermament que és des del diàleg i la cerca de solucions conjuntes que s'ha de treballar en favor de la sostenibilitat del sistema i, en definitiva, del benestar dels ciutadans.
 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/01/2020