Nota conjunta del sistema sanitari: Compromesos en la defensa del sistema sanitari i social català

Nota conjunta del sistema sanitari: Compromesos en la defensa del sistema sanitari i social català
Del 11/11/2011 al 21/11/2013

Apel·lació als partits polítics a preservar la confiança en el sistema sanitari i social del nostre país

Davant de la duresa de la situació econòmica, la majoria d'agents del sistema sanitari i social estem compromesos a buscar fórmules que contribueixin a la seva sostenibilitat present i futura preservant i potenciant les quotes d'eficiència i qualitat que li són pròpies i que l'han situat com un referent per a altres països del nostre entorn. Així mateix, com a sector és un important motor de l'economia productiva i un factor clau de cohesió social.

En l'actual situació, la majoria dels centres sanitaris i socials i dels seus professionals també estan fent un esforç amb altes dosis de rigor, responsabilitat i generositat per contribuir a mantenir i millorar el sistema.

Destaquem també les enquestes que es fan regularment sobre el sistema sanitari i social, les quals posen de manifest l'alt grau de confiança i de satisfacció dels ciutadans envers els centres i els seus professionals.

Per aquest motiu, demanem que durant les campanyes electorals, el debat sobre la política sanitària i social se centri en propostes que girin al voltant de conservar i potenciar el sistema sanitari i social català com un exponent d'excel·lència i sostenibilitat tot mirant de salvaguardar la confiança dels ciutadans en el sistema.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 03/08/2020