Nota de premsa amb relació al Model de Cronicitat Avançada

Nota de premsa amb relació al Model de Cronicitat Avançada
Dilluns 29/09/2014

Amb relació a diverses opinions publicades sobre el Model de Cronicitat Avançada (MACA), La Unió vol manifestar el següent:

  • La seva sorpresa i malestar pel tractament que s'ha fet d'aquest model, que té com a objectiu millorar l'assistència de pacients crònics i amb una expectativa de supervivència limitada. El model es basa en la identificació precoç de la malaltia per tal d'adequar el problema de salut a la persona i a la seva pròpia voluntat, d'acord amb els seus valors i preferències.

En cap cas, l'objectiu és estigmatitzar aquests malalts o escatimar recursos, sinó oferir la millor assistència i acompanyar el malalt al final de la seva vida en les millors condicions terapèutiques i d'acord amb les seves decisions anticipades.

  • Per aquest model assistencial, Catalunya és reconeguda a nivell mundial. Fer un abordatge personalitzat de la malaltia adaptat a les pròpies circumstàncies i a la voluntat individual constitueix en si mateix un estàndard de qualitat. Aquesta iniciativa es fa per millorar l'assistència del malalt.

Per tant, insinuar el contrari és faltar a la veritat, no respectar aquest tipus de pacients i les seves famílies, posar en entredit la qualitat tècnica i humana de molts professionals, i fer un ús tendenciós d'un material tan sensible com és la salut, que hauria de quedar al marge de polèmiques interessades.

  • Aquest model s'ha fet des de l'Observatori QUALY, Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia, i seguint les recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya en els aspectes ètics i deontològics. També ha estat avaluat pels comitès d'ètica assistencial de l'Hospital Universitari de Bellvitge, el Consorci Hospitalari de Terrassa, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Rafael i SARquavitae.
     
  • En el disseny d'aquest model han participat més 300 professionals assistencials i incorpora el consens i la revisió de la proposta del model d'intervenció assistencial, la guia d'implementació en el territori, els continguts dels plans d'intervenció individuals compartits i les recomanacions de bones pràctiques en la redacció dels plans d'intervenció.
     
  • Més del 90% de pacients i famílies veuen desitjable la planificació de decisions anticipades d'acord amb les seves preferències (volen fer-ho tres o quatre anys abans de la previsió del final de la vida; volen triar quin professional els acompanyarà en la Planificació de Decisions Anticipades; pressuposen la confidencialitat dels equips assistencials; i creuen que les seves opinions i preferències han de ser l'eix de les decisions clíniques).
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/04/2024