Patronals i sindicats del sector sanitari concertat pacten la ultraactivitat del conveni col·lectiu

Patronals i sindicats del sector sanitari concertat pacten la ultraactivitat del conveni col·lectiu
Dimecres 20/12/2017
  • L'acord dona un any de marge per continuar negociant i assolir un nou conveni col·lectiu.
  • En el pacte es recull l'increment del 0,63 % de les tarifes, que es tradueix en un augment retroactiu de l'1 % en la retribució dels treballadors.
Barcelona, 20 de desembre de 2017.- Les organitzacions empresarials Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i els sindicats CCOO, UGT i SATSE han signat un acord pel qual es prorroga durant un any la ultraactivitat del I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut. La ultraactivitat pactada, que finalitzarà el 31 de desembre de 2018, permetrà que patronals i sindicats continuïn les negociacions per poder assolir un nou conveni col·lectiu abans que finalitzi l'any vinent.

L'acord signat per patronals i sindicats inclou un augment de l'1 % de les retribucions dels treballadors –aplicable sobre els conceptes i quantitats que es determinen al conveni col·lectiu–, fruit de l'augment del 0,63 % de les tarifes. Aquest augment s'aplicarà de manera retroactiva, des de l'1 de gener de 2017, i al llarg de tot el 2018.

D'altra banda, s'afegeixen quatre nous supòsits d'incapacitat temporal (IT) en els quals es reconeix el 100 % del salari. A més, es redueix la jornada laboral en 1 dia. Així mateix, la retribució variable per objectius (DPO) continua vinculada als resultats de l'exercici, és a dir, al fet que s'assoleixi l'equilibri pressupostari i financer.

El I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut es va signar el maig del 2015 i afecta uns 60.000 treballadors. El fet d'assolir aquest conveni va permetre mantenir la unitat del sector, així com garantir unes condicions de treball homogènies, unes estructures de costos de personal similars i l'assumpció sectorial dels conflictes col·lectius.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 29/11/2023