Suspesa la negociació del conveni del sector sanitari concertat (XSUP)

Suspesa la negociació del conveni del sector sanitari concertat (XSUP)
Dijous 04/10/2012
El President de la Comissió Negociadora proposa recórrer a la mediació. Les tres patronals instaran avui aquesta mesura per part de l'autoritat laboral

Les converses es trenquen en no acceptar tots els sindicats la proposta sobre jornada laboral presentada per les patronals

Per desencallar les negociacions després d'una interrupció de vint mesos, les patronals del sector concertat havien proposat un Acord Parcial del Conveni en matèria de jornada de treball, que s'hauria aplicat a totes les empreses del sector, sense distinció de la seva tipologia ni naturalesa jurídica.

La proposta de les patronals fixava la jornada mínima de treball efectiva en 1.647 hores per al torn de dia i 1.578 per al torn de nit. En la proposta s'estipulaven també condicions sobre diferents aspectes relacionats amb la jornada laboral, com ara els requisits per la distribució irregular d'un màxim del 5% de la jornada al llarg de l'any.

Les patronals oferien incloure a l'Acord Parcial una clàusula de revisió, per tal d'adaptar al sector concertat les condicions que es poguessin arribar a pactar a l'Institut Català de la Salut, si aquestes fossin diferents en el cas concret de la jornada mínima de treball efectiu en torn de dia.

Una altra proposta que s'havia posat damunt la taula per part de les patronals era que les condicions de l'Acord Parcial fossin d'aplicació a les categories 2 a 7 (infermeria, auxiliars, administratius i altres) i que no afectessin els treballadors del grup professional 1 (facultatius) als quals se'l continuarien aplicant les condicions del conveni vigent.

El conveni de la XSUP està en ultraactivitat des del 31 de desembre del 2008. La data límit que tenen les parts per arribar a un nou acord negociat és el mes de juliol del 2013.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 08/04/2020