119 Assemblea General Ordinària de La Unió

119 Assemblea General Ordinària de La Unió
Dijous 02/07/2020
119 Assemblea General Ordinària de La Unió

 

Benvolguts, benvolgudes,

Com sabeu, el mes de juny és moment de celebrar la primera Assemblea General Ordinària de l'any, que entre d'altres qüestions, és la manera de retrobar-nos i poder compartir l'anàlisi del moment, al marge d'aprovar els aspectes lligats a les exigències estatutàries de la nostra entitat. Aquest any, però, tot ha estat trasbalsat per la crisi de la COVID, que tots hem viscut intensament, però que a les entitats associades a La Unió us ha colpejat de ple.

Tot i que les disposicions legals dictades durant la crisi permetrien posposar la celebració de l'Assemblea General Ordinària del primer semestre a la tornada de l'estiu, la Junta Directiva estima convenient facilitar la possibilitat de celebrar-la amb per videoconferència la primera setmana de juliol, ja que encara que sigui telemàticament, és convenient tenir aquesta oportunitat de compartir la complexitat del moment, al marge de revisar tota aquella activitat que des de La Unió s'ha desplegat en l'exercici 2019 i poder valorar conjuntament l'escenari que s'obre al segon semestre de l'any.

Per tot això us convidem a participar a l'Assemblea General Ordinària de La Unió, prevista pel dia 2 de juliol a les 16 h, a celebrar per videoconferència, d'acord amb el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19,  a través de la plataforma zoom.

16.00 h. Assemblea General Ordinària

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'última sessió del 4 de desembre de 2019

2. Intervenció del president

3. Informe de la Direcció

4. Memòria d'activitats de l'exercici de 2019, aprovació si s'escau*

5. Informe de la gestió economicofinancera de l'exercici 2019, aprovació si s'escau

6. Moviment d'associats

7. Proposta de modificació d'Estatuts (realització de reunions per videoconferència)

8. Torn obert de paraula

17.00 h. L'encaix del finançament del sistema de salut i social i les perspectives d'una nova crisi econòmica global, recursos i prioritats. 

Guillem López Casasnovas, cofundador i director del CRES i catedràtic d'Economia de la UPF.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024