Adhesió de La Unió al Manifest HISPA NICE

Adhesió de La Unió al Manifest HISPA NICE
Divendres 11/12/2020

Davant la invitació a adherir-nos al Manifest per un HISPA-NICE, ara o mai i després de compartir-ho amb la Junta Directiva, et trasllado la nostra ADHESIÓ amb les següents consideracions:

 

  • La Unió ha apostat sempre per sistemes nacionals de salut i xarxes de provisió inclusives, compromeses amb les polítiques públiques, i de govern i gestió professionalitzada orientades a resultats com a contribució social a l'interès públic
  • La necessària millora del finançament dels sistemes de salut passa també per l'exigència d'integrar l'avaluació en la presa de decisions a tots els nivells, en la incorporació de noves prestacions i tractaments, en l'assignació dels recursos, en la gestió d'aquests recursos centrant-nos en allò que aporta valor, i en el retiment de comptes de resultats i en la coresponsabilitat individual a professionals i ciutadans
  • Catalunya, per la idiosincràsia del seu model va crear fa més de 30 anys els que actualment és l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que hagués pogut esdevenir en el NICE català, i que en diferents moments ha liderat projectes de referència en aquest àmbit, essent respectada pel sector però no sempre referent per als decisors públics
  • L'Informe dels experts amb 30 mesures per enfortir el sistema de salut recull en la mesura 2 “Revisar i adequar el paper de l'AQuAS de Catalunya, dotant-la de capacitat decisòria i dimensionant-la per exercir la seva funció, per tal que lideri els aspectes relacionats amb l'avaluació en salut i promogui la presa de decisions basada en l'evidència”. La Unió comparteix aquest objectiu essent aquesta la primera opció, recuperar l'AQuAS i esdevenir en el NICE del sistema de salut de Catalunya com a estructura de país
  • Tanmateix el Manifest planteja l'alternativa de promoure un NICE estatal ara més que mai per posicionar-nos davant l'oportunitat  i exigències dels fons per als projectes Next Generation EU
  • En aquest context sumar a allò que pot aportar valor i reforçar la necessària qualitat de la governança pública i la gestió és una alternativa que no podem ignorar
  • Creiem però que malgrat l'abast d'aquesta iniciativa sigui estatal, es podria buscar un nom que no incorporés conceptes que poden generar rebuig des del punt de vista nacional (com el de l'AIReF que s'esmenta en el propi Manifest i que no incorpora la marca HISPA), i caldria aprofundir més i millor en el model de governança de la proposta des del reconeixement a la diversitat i a les competències pròpies de les CCAA
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 29/11/2023