Bases del Pla estratègic de serveis socials 2020-2024

Bases del Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
Divendres 13/09/2019

El 13 de setembre, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homraniva presentar davant el sector el document de bases del Pla estratègic de serveis socials 2020-2024El Departament impulsa el II PESS com a referència nova per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) per als propers quatre anys, per donar resposta als reptes sociodemogràfics que l'actual estat de benestar ha d'afrontar: les desigualtats socials que la crisi econòmica ha consolidat, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l'increment de l'envelliment, el sobreenvelliment, la discapacitat i la diversificació de la societat catalana i de les llars que la componen.

El PESS busca cohesionar, agilitar, universalitzar i fer més efectiu el SCSS, i que garanteixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. Per aconseguir-ho s'ha d'articular i ordenar els serveis socials per superar la fragmentació i compartició actuals i desplegar un sistema d'informació, innovació, coneixement i recerca que promogui una ciutadania més apoderada i conscient del seus drets i deures.

D'acord amb el que preveu la Llei, el Departament impulsa un procés participatiu amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, per escoltar i incorporar en el document de bases del PESS, aportacions i expectatives dels agents socials implicats.

El president de La Unió, Enric Mangas, el vocal president del consell de sector d'atenció a la dependència, Joan Solà, i de la secretaria tècnica d'atenció sociosanitària i dependència, Pepa Romero, van assistir a l'acte. Des de La Unió, analitzarem el document de participació activament en el seu desplegament.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024