Nous criteris per determinar quines entitats són mitjà propi

Nous criteris per determinar quines entitats són mitjà propi
Diumenge 20/01/2019

Us traslladem les Conclusions del grup de treball transversal per determinar les entitats del sector públic institucional de l'àmbit de la salut que reuneixen els requisits per ser mitjans propis personificats de l'Administració de la Generalitat d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i els mecanismes de relació amb les que no ostenten aquesta condició signat amb data 17 de desembre de 2018.

L'informe de conclusions ratifica el posicionament que La Unió ha manifestat reiteradament en el Consell de Direcció de CatSalut quan s'han presentat propostes de modificació d'estatuts dels consorcis per qualificar-los com a mitjà propi de la Generalitat, de la resta d'administracions públiques que en formen part i de les seves empreses vinculades. Considerem que aquest criteri reforça un model de SISCAT plural i inclusiu.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 19/07/2024