Informació actualitzada Coronavirus SARS-CoV-2

Informació actualitzada Coronavirus SARS-CoV-2
Dilluns 02/03/2020
CORONAVIRUS

Informació Actualitzada

Aquesta informació està en actualització permanent per part del Canal Salut.

La Unió ha enviat nota informativa als associats (NI 5-2020), en la qual, entre altres qüestions destaca la necessitat de complir amb el màxim rigor els protocols clínics i el material divulgatiu que des del Servei Català de la Salut es van actualitzant, i garantir la màxima prudència i unitat d'acció a nivell de sistema. En aquesta nota també s'identifiquen els referents de La Unió pels temes de compra mancomunada del material de protecció i pels de comunicació.

Per a recollir dubtes, propostes i suggeriments per al Servei Català de la Salut hem habilitat l'adreça coronavirus@uch.cat i en l'assumpte del correu heu d'identificar si és de l'àmbit clínic, de compra mancomunada o de comunicació

mail

El pròxim 25 de març, en l'ordre del dia del Plenari de comunicació adreçat als associats s'inclou el tema del coronavirus.

D'altra banda, el 2 de març també hem fet arribar als associats el Criterio 2/2020 sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia CORONAVIRIDAE, denominado SARS-CoV-2 enviat pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

I el 3 de març, hem enviat el Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2), que ens ha fet arribar el Servei Català de la Salut.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024