Delegat de protecció de dades per als CEI o CEIm

Delegat de protecció de dades per als CEI o CEIm
Dimarts 26/11/2019

El Codi Tipus va informar dilluns 25 de novembre sobre el comunicat de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut referent al nomenament de Delegat de Protecció de Dades per als CEI o CEIm.

Les entitats que disposen de Comitè d'Ètica d'investigació (CEI) o de Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm), heu rebut una comunicació en la que la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, que us insta a comunicar el nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades (DPD) o expert amb coneixements suficients del Reglament General de Protecció de Dades, abans del 27 de novembre, per donar compliment a la Disposició Addicional 17a de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.

 Per aclarir el que es demana en l'esmentada comunicació volem fer uns aclariments en els següents termes:

 El requeriment s'efectua a l'entitat a on està constituït el CEI o CEIm, que és la responsable d'encarregar-se de la provisió de les places dels esmentats comitès. Per tant, si bé pot haver-hi entitats vinculades a CEIs o CEIms, només serà demanada aquesta actuació a l'entitat que en consta com la que ha constituït en el seu sí el corresponent comitè.

  1. La Comunicació fa esment de la llei, i per tant preveu que hi ha una prioritat en el nomenament de la plaça al Comitè: el DPD o, si no n'hi ha, un expert amb coneixements suficients del Reglament General de Protecció de Dades.

  2. Per tant, totes aquelles entitats a on està ubicat un CEI o CEIm, han de cobrir la plaça amb el seu DPD, i només poden recorre a la segona opció en cas de que no disposin d'aquesta figura.

  3. La llei no fa cap mena de distinció en que el DPD que s'ha d'incorporar sigui extern o intern. La condició de DPD, sense altres consideracions, implica la seva incorporació al CEI o CEIm

  4. Des del Codi Tipus entenem que només pot ocupar aquesta plaça una persona diferent del DPD del centre només en casos molt concrets, com en el cas del DPD SALUT a on hi ha una designa permanent d'un Coordinador de Protecció de Dades a cada centre i té sentit que ocupi aquesta plaça al CEI o CEIm.

  5. En darrer terme, entenem que no és en cap cas aconsellable que aquesta posició la ocupi persona diferent del DPD, ja que això pot generar distorsions en la política de protecció de dades de la institució i generar riscos interpretatius innecessaris.

 

Contacte Codi Tipus: Vanessa Massó vanessamasso@uch.cat

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/08/2020