Des del 30 d'agost, infermeres i infermers ja es poden acreditar per dispensar medicaments no subjectes a prescripció mèdica en l'àmbit de les cures

Des del 30 d'agost, infermeres i infermers ja es poden acreditar per dispensar medicaments no subjectes a prescripció mèdica en l'àmbit de les cures
Dijous 29/08/2019

 

Amb data 29 d'agost, s'ha publicat el Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el Procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà i el seu procés d'acreditació.

Tal com recull el text, destaca:

- Dos àmbits d'aplicació: àmbit de les cures generals i àmbit de les cures especialitzades.

- Dos procediments per a l'acreditació que s'inicien en paral·lel a partir de la publicació del decret en el DOGC: ordinari i extraordinari

  • Procediment Ordinari: el procediment ordinari es podrà presentar amb caràcter indefinit, i les infermeres hauran de demanar la seva sol·licitud d'acreditació de forma telemàtica i amb signatura digital.
  • Procediment Extraordinari: el procediment extraordinari va dirigit a centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT), per als professionals d'infermeria que presten serveis en el centre i que amb una experiència d'1 any o més, en l'àmbit de cures que correspongui. El centres podran comunicar les dades de les infermeres en el termini màxim de 4 mesos des de l'entrada en vigor del Decret. Tot el procediment s'haurà de realitzar telemàticament. D'aquesta manera, les infermeres no hauran de fer la sol·licitud d'acreditació sinó que ho faran les seves empreses.

Més informació al Canal Salut Professionals. Accés al document de recomanacions per a complimentar el fitxer de dades de les infermeres i infermers i al model de document de consentiment (adaptable a cada centre).

 

La Unió:

Hem participat amb altres entitats a l'estudi que l'AQuAS va publicar el mes de juny, Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis. L'objectiu era mesurar el grau de consens entre els professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció infermera a Catalunya.

El Codi Tipus Informa de La Unió aborda el procés d'acreditació dels professionals d'infermeria dels centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública i les mesures en matèria de protecció de dades que s'han de tenir en compte.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024