El Consell de Direcció del CatSalut aprova la proposta de tarifes de l’acció sanitària concertada 2018

El Consell de Direcció del CatSalut aprova la proposta de tarifes de l’acció sanitària concertada 2018
Divendres 27/07/2018

El Consell de Direcció del CatSalut, en una reunió celebrada ahir, 30 de juliol, va aprovar la proposta de tarifes de l'acció sanitària concertada 2018. La proposta d'increment és del 1,03% que correspon a la voluntat d'aplicar l'acord dels sindicats amb la funció pública al conjunt dels professionals del SISCAT.

El posicionament de La Unió va ser favorable, amb consideracions motivades i centrades bàsicament en la necessitat de mantenir una agenda de treball que permeti disposar d'un escenari 2019 per encarar acords factibles en el procés de negociació col·lectiva, millorar les infraestructures i equipaments dels centres, i recuperar via tarifa els increments reals de costos.

També es comparteix la necessitat de revisar el mecanisme d'actualització de les tarifes des d'una visió integral que permeti traslladar, des d'un coneixement compartit de l'evolució dels costos, la coresponsabilitat de les entitats en la millora de les condicions dels professionals, la millora de les instal·lacions i serveis i, la recerca i la innovació, amb la voluntat de preservar la sostenibilitat i la qualitat.

Podeu consultar la nota adjunta, amb informació sobre l'aprovació de la proposta de tarifes i altres temes que es van tractar a la reunió del Consell de Direcció del CatSalut del 30 de juliol.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024