S'aprova la primera fase de les tarifes de la sanitat concertada 2019

S'aprova la primera fase de les tarifes de la sanitat concertada 2019
Diumenge 03/02/2019

El Consell de Direcció del CatSalut, en la seva reunió del 4 de febrer, va aprovar la primera fase de les tarifes que han de regir la contractació de serveis per a l'any 2019, amb un increment de l'1,5% respecte els imports de l'any anterior, increment que en el cas de l'Atenció Primària de Salut se situa en el 4,35%, atès que se li afegeix un increment addicional del 2,85% per a l'equiparació retributiva de la Primària amb els hospitals. Les tarifes que no s'actualitzen són les d'oxigenoteràpia, perquè està en procés de licitació.

Un tema important és el de la tresoreria i, en aquest sentit, s'informa que totes les línies poden facturar des del gener a preus 2018, que entre gener-març es farà la regularització de preus 2018, i pel que fa als increments 2019 es podran aplicar a partir de la seva aprovació al DOCG sobre els paràmetres de contractació vigents. 

La Unió argumenta el seu vot favorable en el fet que la millor manera de posar en valor el Conveni signat és aplicar-lo correctament en temps i forma, comunicar-ho i continuar oberts a mantenir taules de treball amb la representació dels professionals de metges i d'infermeres per avançar en com podem incorporar noves dinàmiques i canvis en l'organització del treball que, escoltant la veu del professional, puguin millorar les condicions de treball i la qualitat de l'atenció. I, per fer-ho efectiu, és imprescindible tenir aprovades formalment les tarifes de l'escenari que es va aprovar el 22 de novembre i els mecanismes per a l'actualització de preus en la facturació ordinària. 

L'aprovació a principis de febrer d'aquest primer tram de tarifes en un entorn de pressupostos prorrogats, i la previsió d'aprovació de la segona fase previsiblement al juny/juliol, ratifica el compromís del Govern.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 08/02/2023