Francesc Iglesies participa a la sessió conjunta dels Consells d'Atenció a la Dependència, Sociosanitària i Salut Mental de La Unió

Francesc Iglesies participa a la sessió conjunta dels Consells d'Atenció a la Dependència, Sociosanitària i Salut Mental de La Unió
Diumenge 30/09/2018
secretari d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, sessió conjunta consells
El passat 28 de setembre, el secretari d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, va participar a una Sessió conjunta dels Consells d'Atenció a la Dependència, Sociosanitària i Salut Mental de La Unió. Durant la seva presentació, la directora general de La Unió, Roser Fernández, va fer un repàs a l'essència de l'associació i a la seva activitat, destacant el valor social de la transversalitat pel que fa a les línies d'atenció i, també, la seva implicació en les polítiques publiques. En aquest sentit, va subratllar que La Unió és un bon espai per desplegar projectes demostratius d'integració sanitària i social.
 

Fernández va demanar la integració de salut i social i va advocar per una coordinació i col·laboració efectiva del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; per un model de planificació i contractació de serveis sanitaris i socials que doni resposta a les necessitats del model d'atenció centrat en la persona; per una integració de sistemes d'informació orientats a resultats i la necessitat de gestionar l'equilibri en les condicions laborals del sector Salut i sector Dependència i per una participació en el diàleg de projectes demostratius per garantir una implementació efectiva.  

secretari d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, sessió conjunta consells
Després, van intervenir els vocals presidents dels consells de sector participants a la sessió. Francesc Brosa, vocal president del consell de sector d'atenció sociosanitària, va destacar que l'edat i la complexitat de les persones ateses implica actualment un volum de càrrega de feina addicional als treballadors del sector i es va mostrar preocupat pel risc de deteriorament dels estàndards de qualitat i els efectes en l'opinió pública davant la pressió a la que es troben sotmesos els professionals i a la manca de recursos. Joan Solà, vocal president del consell de sector d'atenció a la dependència, per la seva banda, va insistir en la necessitat del sector en avançar d'un model d'inspecció a un model d'acreditació. Per últim, Josep Pifarré va fer èmfasi en el fet que la persona se situï al centre del sistema i va esgrimir alguns dels reptes d'aquest àmbit, com ara la complexitat, la interdisciplinarietat, la normativa, la transformació i passar de models d'estructura a models per resultats.
 
Sessió conjunta Consells (2)
Finalment, Francesc Iglesies va agrair les propostes fetes des de La Unió i va dedicar la primera part de la seva intervenció a detallar el que s'està fent des del Departament i, la segona, a explicar les accions de futur. (Podeu consultar el detall de la seva intervenció al document adjunt).
 

El vicepresident primer de La Unió, Joan Ma Adserà, va ser l'encarregat de tancar la sessió agraint la visió sistèmica de treball en xarxa que havia fet el secretari d'Afers Socials i Famílies i del model sanitari i social català, així com la claredat del seu discurs perquè, com va assegurar, tots “fem país”.

En el document adjunt, es pot ampliar la informació i conèixer els detalls dels temes tractas a la sessió.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/12/2018