II Sessió Tècnica del Codi Tipus de La Unió

II Sessió Tècnica del Codi Tipus de La Unió
Diumenge 08/10/2017

Davant la gran demanda que va tenir la Sessió Tècnica del Codi Tipus de La Unió celebrada el passat 4 d'octubre per parlar sobre la Figura del Delegat de Protecció de Dades, el Comitè tècnic del Codi Tipus de La Unió ha decidit realitzar una segona sessió el proper 24 d'octubre. La trobada anirà dirigida a les direccions i als responsables de protecció de dades de les entitats adherides al document de La Unió.

La primera sessió va ser conduïda pel Josep M. Bosch, assessor jurídic de La Unió i la Caterina Bartrons, gerent de l'àrea de serveis jurídics de Faura-Casas, ambdós membres del Codi Tipus de La Unió.

El nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (RGPD), incorpora la nova figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO per les seves sigles en anglès). La implantació d'aquesta figura suposa l'adopció de decisions que poden afectar als organigrames directius de les entitats, per la qual cosa es fa necessari conèixer el veritable abast d'aquesta figura (partint de la premissa que el RGPD únicament en dona alguns perfils del seu contorn) per poder planificar aquestes decisions.

En referència als seus trets generals, el Codi Tipus de La Unió ha redactat una nota informativa que es troba íntegra en el document adjunt per indicar a les entitats sanitàries i socials el que avui ja es pot concretar.

Per a més informació podeu consultar amb Vanessa Massó (vanessamasso@uch.cat).

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/10/2018