Informació Pagaments CatSalut darrer trimestre

Informació Pagaments CatSalut darrer trimestre
Dimarts 18/10/2016
cames de metges
Segons s'ha informat en la reunió de la Comissió de Proveïdors celebrada el passat dimarts 18 d'octubre, la previsió de pagaments per aquest darrer trimestre és:
  • El mes d'octubre, el 50% de la factura d'agost (tal com us vàrem avançar la setmana passada)
  • El mes de novembre 100%

Si el FLA ho permet, el mes de desembre es faria efectiu el 100% i l'endarreriment del 50% que ha quedat pendent a l'octubre, però encara no ens ho poden confirmar.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat.

 

Elevate your sports betting experience with Satsport – your premier online destination for thrilling wagering action! Immerse yourself in the excitement of live sports betting with competitive odds and real-time updates across a spectrum of sporting events. Satsport offers a user-friendly platform, ensuring seamless navigation and secure transactions for an optimal gaming experience. Whether you're a seasoned bettor or a casual enthusiast, Satsport caters to all, providing a diverse range of sports betting options.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024