La Unió celebra la seva Junta Directiva

La Unió celebra la seva Junta Directiva
Diumenge 30/09/2018

Els principals temes tractats durant la Junta Directiva de La Unió del passat 27 de setembre van ser:

  • Fòrum de diàleg professional, que té com a objectiu adequar la planificació professional a la planificació sanitària. En aquest fòrum, les prioritats de La Unió són el reconeixement professional per dignificar la professió, promoure les transformacions necessàries dins les organitzacions (adequació dels rols professionals, equips interdisciplinaris, organització del treball, gestió clínica...) i abordar la vessant social i humanista, i d'obertura a la comunitat.
  • La situació en el conveni del SISCAT i l'escenari de concertació en l'atenció social.
  • Els temes estratègics que es plantejarien a la reunió amb al secretari d'Afers Socials i Famílies (podeu veure notícia). Principalment, exposar el valor diferencial de la representativitat de La Unió en el sector social i de la dependència, trasllat del Memoràndum de propostes per a la XII Legislatura impulsat per La Unió i altres temes estratègics com la dignificació del sector i els professionals a través d'un augment de les tarifes i la interacció sanitària i social.
  • S'aprova la proposta a la Junta Directiva per reordenar el Consell de Bones Pràctiques. La Unió, a partir del Pla Estratègic 2016-2020, orienta la seva activitat a potenciar la RSC i la governança ètica per fer palesa la legitimitat social de les organitzacions i com a conseqüència, el Consell de Bones Pràctiques esdevé un àmbit de debat i impuls d'aquestes línies de reflexió i orientació estratègica. Per tant, es proposa un Consell d'ètica i de bones pràctiques i adequar la seva composició i orientació.
  • Repàs de l'acció de La Unió: setembre-desembre de 2018.     
  • S'aprova el moviment d'associats: nous associats Hospital Comarcal d'Amposta SAM, que participarà en el consell d'Atenció Especialitzada d'Aguts i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, que participarà en el Consell de Sector d'Atenció a la Dependència. Actualment, La Unió té 114  associats individuals i col·lectius i 32 associats col·laboradors.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/05/2019