L’equiparació salarial de metges i infermeres de la sanitat concertada de primària amb la dels hospitals s’ha començat a aplicar el mes de gener

L’equiparació salarial de metges i infermeres de la sanitat concertada de primària amb la dels hospitals s’ha començat a aplicar el mes de gener
Dijous 31/01/2019

Els acords del II Conveni de la sanitat concertada, signat el 21 de novembre de 2018 entre les associacions empresarials La Unió, CAPSS i ACES i els sindicats UGT, CCOO i SATSE, s'estan desenvolupant segons el calendari previst i les millores que contempla per als professionals ja s'han començat a aplicar. Una de les novetats d'aquest conveni és l'equiparació salarial dels metges i infermeres d'Atenció Primària amb la dels hospitals, una millora que ja han notat els professionals de la gran majoria dels centres de la sanitat concertada en les nòmines de gener.  

Cal recordar que els acords que contempla el conveni són fruït d‘un procés de negociació que es va iniciar el 21 de novembre de 2017 a partir d'una plataforma sindical única amb UGT, CCOO, Sindicat Metges de Catalunya i SATSE, i es va signar amb el  86% de la representació sindical i recull un 80% de les peticions sindicals.

El conveni suposa un increment acumulat de les retribucions salarials del 9,7% per al període 2018 fins al 2020, a més, contempla una reducció gradual de la jornada laboral fins arribar a la que existia al 2008, passant de 1.668 hores a 1.620 per als professionals que se'ls hi va incrementar en el seu dia. Respecte a la incapacitat temporal, amb el nou conveni es complementa el 100% des del primer dia i en tots els casos, una mesura que ja s'està aplicant des del passat mes de novembre. 

Un altre punt del nou conveni de la sanitat concertada afecta als metges de reforç que realitzen la seva activitat a urgències als quals se'ls incrementa la retribució, a més es preveu la creació d'una comissió a cada centre per abordar el solapament d'infermeria. I, pel que fa a la conciliació de la vida personal i laboral, s'introdueixen nous elements com l'excedència per conciliació de vida familiar i laboral, s'amplien els supòsits de l'excedència especial per motiu d'estudis vinculats a l'activitat de l'organització i es flexibilitza el gaudiment dels permisos per matrimoni i per malaltia greu.

La signatura del conveni ha permès que des del mes de novembre del 2018 les retribucions s'hagin incrementat un 1,95% i el mes de març es faran efectius els endarreriments salarials del 2018. D'altra banda, a partir del mes de febrer serà efectiu l'increment salarial del 2,25% amb efectes des del mes de gener. 

El conveni és doncs un punt de partida del procés de millora de les condicions laborals dels professionals, actiu principal de les organitzacions i del sistema de salut per oferir una millor atenció la ciutadania.

Davant la convocatòria de vaga del Sindicat Metges de Catalunya per a la setmana del 18 al 22 de febrer, les associacions empresarials manifestem la voluntat de continuar mantenir permanentment un canal de diàleg i comunicació obert, franc i fructífer amb tots els col·lectius, entitats i agents socials que treballen a diari per a la millora continua del sistema sanitari català. Aquesta conversa permanent és fonamental per generar els espais de confiança i treball conjunt que després faciliten els acords que, com es va fer el passat mes de novembre amb la signatura del conveni, s'han de concretar  a través dels mecanismes i espais legítims de negociació col·lectiva.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 05/06/2020