UCf dóna a conèixer la seva oferta subvencionada 2019

UCf dóna a conèixer la seva oferta subvencionada 2019
Dijous 03/01/2019

UCf ja coneix quins dels seus cursos programats per a aquest 2019 rebran la subvenció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per al 100% de les seves places. Les places per a cadascun d'aquests cursos són limitades i per formalitzar les inscripcions, caldrà, a més d'enviar un e-mail indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s'hauran de disposar amb antelació a l'inici del programa.

Els cursos subvencionats són: Atenció centrada en la persona (8 maig-19 juny), Infeccions nosocomials (12 febrer-26 març), Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials (14 març-23 maig), El PIAI com a eix de l'atenció centrada en la persona (21 febrer-20 març), Experiència del pacient (20 febrer-19 març), Gestió administrativa sanitària (20 febrer-3 d'abril), Infermera i farmacologia
bàsica
(14 febrer-11 abril), Protecció de dades personals en el sector sanitari i social (13 febrer-6 març), Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (6 març-23 abril), Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable (27 febrer-10 abril), Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (28 febrer-11 abril), Codis d'activació: processos d'identificació i activació (8 maig-12 juny), Serveis assistencials en salut mental (25 abril-27 juny), Cures auxiliars d'infermeria hospitalària (14 maig-25 juny), Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari (28 maig-25 juny), Medicina legal per a professionals sanitaris (22 maig-19 juny), Competències per l'exercici professional sanitari saludable i la qualitat assistencial: Comunicació Interpersonal (4 juny-9 juliol) i Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del
professional
(29 maig-26 juny).

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024