Normativa

Normativa
Divendres 30/11/2018

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions i normatives d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, tant a través de diaris oficials –Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o Boletín Oficial del Estado (BOE)– com d'instruccions, i que tenen relació amb el sector sanitari i social. Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/2720/2018, de 12 de novembre, per la qual es declara la vigència dels certificats d'acreditació dels centres d'atenció hospitalària aguda.
  • ACORD GOV/138/2018, de 20 de novembre, pel qual es crea el Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat.

  • ORDRE SLT/194/2018, de 19 de novembre, de modificació de l'Ordre SLT/257/2017, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut (Ordre de 30 de novembre, publicada al BOE núm. 297, de 7 de desembre).

  • RESOLUCIÓ SLT/2720/2018, de 12 de novembre, per la qual es declara la vigència dels certificats d'acreditació dels centres d'atenció hospitalària aguda.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 19/02/2020