Normativa

Normativa
Diumenge 16/12/2018

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions i normatives d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, tant a través de diaris oficials –Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o Boletín Oficial del Estado (BOE)– com d'instruccions, i que tenen relació amb el sector sanitari i social. Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Tarifes de l'Acció Concertada 2018

 • ORDRE SLT/207/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/208/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes màximes per a l'any 2018 dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/209/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableix per a l'any 2018 la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia extracorpòria que contracti el Servei Català de la Salut. 
 • ORDRE SLT/210/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut. 
 • ORDRE SLT/211/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. 
 • ORDRE SLT/212/2018, de 13 de desembre, per la qual es determinen, per a l'any 2018, els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.
 • ORDRE SLT/213/2018, de 13 de desembre, per la qual es determina, per a l'any 2018, la capita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària. 
 • ORDRE SLT/214/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/215/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes dels serveis de transport sanitari no urgent que convingui o contracti el Servei Català de la Salut. 
 • ORDRE SLT/216/2018, de 13 de desembre, per la qual es determinen per a l'any 2018 els preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.
 • ORDRE PRE/217/2018, de 14 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Departament de Salut

 • DECRET 265/2018, d'11 de desembre, pel qual es nomena el senyor Marc Ramentol Sintas director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut.

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • ACORD GOV/151/2018, d'11 de desembre, de designació d'un membre del Consell Assessor de Protecció de Dades de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

INSTRUCCIONS DEL CATSALUT

 • Instrucció 06/2018, Informe acreditatiu de persona en situació de dependència energètica relacionada amb la salut. 
 • Instrucció 07/2018, Implantació de l'horari de finalització del funcionament dels CAP i ASSIR a les 20 hores.

ALTRES

 • Circular Laboral elaborada per Foment en relació a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantías de los derechos digitales.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024