Normativa

Normativa
Diumenge 03/02/2019

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions i normatives d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, tant a través de diaris oficials –Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o Boletín Oficial del Estado (BOE)– com d'instruccions, i que tenen relació amb el sector sanitari i social. Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • ORDRE TSF/9/2019, de 22 de gener, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència.
  • RESOLUCIÓ TSF/172/2019, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors/ores disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 79001565011999).

Departament de Salut, CatSalut

Instrucció 01/2019 Modificació de la Instrucció 04/2018, Reordenació de l'atenció oncològica d'alta especialització

Acords de Govern de 29 de gener.

Acords de Govern de 5 de febrer.

 

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 05/06/2020