Normativa

Normativa
Dimecres 27/02/2019

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions i normatives d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, tant a través de diaris oficials –Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o Boletín Oficial del Estado (BOE)– com d'instruccions, i que tenen relació amb el sector sanitari i social. Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

  DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

  Departament de Salut

  • ORDRE SLT/32/2019, de 19 de febrer, per la qual s'aprova el programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període de 2018-2019.
    
  • RESOLUCIÓ SLT/453/2019, de 19 de febrer, de cessament i nomenament d'un membre del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.
    
  • ORDRE SLT/37/2019, de 4 de març, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.
  • ORDRE SLT/38/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2019 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.

  • ORDRE SLT/39/2019, de 4 de març, per la qual s'aproven les tarifes màximes dels serveis de transport sanitari no urgent que convingui o contracti el Servei Català de la Salut per a l'any 2019.

  • ORDRE SLT/40/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen les tarifes màximes per a l'any 2019 dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.

  • ORDRE SLT/41/2019, de 4 de març, per la qual es determina, per a l'any 2019, la càpita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària.

  • ORDRE SLT/42/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen per a l'any 2019 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.

  • ORDRE SLT/43/2019, de 4 de març, per la qual s'estableix per a l'any 2019 la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia extracorpòria que contracti el Servei Català de la Salut.

  Servei Català de la Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/454/2019, de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i ratificats pel seu Consell de Direcció al llarg de l'any 2018.

  BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

  Comunidad Autónoma de Cataluña. Presupuestos

  JEFATURA DEL ESTADO

  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

   

  ACORDS DE GOVERN

  Acords de Goven de 25 de febrer.

  Acords de Govern de 5 de març.

   

  La Unió
  València, 333 baixos
  08009 Barcelona (Barcelona)
  Tel 93 209 36 99
  uchuch.cat
  IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
  Data última actualització: 04/10/2022