Nova moratòria pel deute històric de la Seguretat Social

Nova moratòria pel deute històric de la Seguretat Social

 

En  el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social publicat en el BOE de 27 de desembre, en la disposició addicional quarta s'estableix la possibilitat d'ampliar el període de carència del deute històric dels hospitals a la Seguretat Social fins a vint-i-cinc anys (és a dir, fins al 31/12/2019), així com la d'ampliar el període d'amortització de la moratòria fins a un màxim de deu anys (és a dir, fins al desembre de l'any 2029). 

 

Aquest procediment extraordinari via RDL es deu al context inèdit d'acabar l'any 2019 amb Pressupostos Generals de l'Estat prorrogats. La Unió ha impulsat aquesta iniciativa amb el suport de Foment del Treball i ha informat puntualment al seus associats del procediment a seguir per a sol·licitar singularment la moratòria.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024