Prestacions no gratuïtes àmbit social

Prestacions no gratuïtes àmbit social
Dilluns 06/01/2020

 

Dilluns 23 de desembre, s'ha publicat al DOG, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, l'ORDRE TSF/230/2019, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, s'actualitza el cost de referència de les prestacions gratuïtes, i es modifiquen l'Ordre de 20 d'abril de 1998 i l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril. S'ha informat puntualment als associats l'ordre fa referència a : 

 

1.     Actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials: Servei de Centre de dia,  Servei de llar residència i Servei centre residencial.

 

2.     Actualitzar el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials: Actualització del cost de referència.

  

3.      Modificar l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. Es modifica l'article 4.7 i l'article 5

 

4.     Modificar l'Ordre de 20 d'abril de 1998, per la qual s'estableix el Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s'obre convocatòria pública per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa. Es modifica l'annex 1, punt 3.3 de Recursos Humans ( personal d'atenció directa)

 

Aquesta Ordre va entrar en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb les excepcions:

 

·         Els imports relatius al cost de referència i al mòdul social dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efectes des de l'1 de gener de 2019, pel que fa als àmbits de la gent gran, de les persones amb discapacitat i de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

 

·         Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efectes des del primer dia del mes següent al de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els imports relatius al cost de referència dels serveis indicats a l'annex 2 tenen efectes des de l'1 de gener de 2019, pel que fa als àmbits de l'atenció precoç, de les persones amb discapacitat i de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024