Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 24/09/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/2149/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del IX Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994).
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017).

Departament de Salut.

Institut Català de la Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/2190/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.
  • RESOLUCIÓ SLT/2191/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/11/2018