Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 08/10/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

 • ACORD GOV/132/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor 2017-2019.
 • ACORD GOV/133/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparell respiratori 2017-2019.
 • ACORD GOV/134/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director d'oncologia 2017-2019.
 • ACORD GOV/135/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparell circulatori 2017-2019.
 • ACORD GOV/136/2017, de 26 de setembre, pel qual s'aprova el Pla director sociosanitari 2017-2019.
 • RESOLUCIÓ SLT/2325/2017, de 28 de setembre, d'adaptació de nomenaments de diversos llocs de comandament a l'estructura administrativa del Departament de Salut.
 • RESOLUCIÓ SLT/2326/2017, de 28 de setembre, d'adaptació de nomenaments de diversos llocs singulars com a conseqüència de la reestructuració administrativa del Departament de Salut.

Institut Català de la Salut.

 • RESOLUCIÓ SLT/2238/2017, de 7 de setembre, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre l'Institut Català de la Salut i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en matèria de desenvolupament de les activitats de suport i gestió de la recerca i la innovació tecnològica a l'entorn de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa.
 • RESOLUCIÓ SLT/2239/2017, de 14 de setembre, per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió per a l'any 2017 que formalitza l'Institut Català de la Salut (ICS) al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per al subministrament de roba de fabricació especial per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Servei Català de la Salut.

 • RESOLUCIÓ SLT/2250/2017, de 20 de setembre, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i ratificats pel seu Consell de Direcció al llarg del primer semestre de l'any 2017.

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 • RESOLUCIÓ TSF/2249/2017, de 23 de maig, per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 19/10/2018