Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dissabte 21/10/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament d'Ensenyament.

  • RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

Departament de Salut.

  • ACORD GOV/149/2017, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla director de salut mental i addiccions 2017-2019.

Servei Català de la Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/2462/2017, de 20 d'octubre, per la qual es dona publicitat als acords del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 29 de maig de 2017, 17 de juliol de 2017 i 18 de setembre de 2017, relatius a la modificació de l'estructura del Servei Català de la Salut, i es dona publicitat al text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, resultant d'aquestes modificacions.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/2442/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 7900037501994).
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 19/10/2018