Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 16/09/2018

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, als diaris oficials, i que tenen relació o afecten el sector sanitari i social. Així doncs, podreu trobar tant resolucions que han aparegut al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) com al Boletín Oficial del Estado (BOE). Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Presupuestos

  • Decreto-ley 3/2018, de 26 de junio, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/2090/2018, de 6 de setembre, de cessament del senyor Roger Pla i Farnós com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut.
  • RESOLUCIÓ SLT/2091/2018, de 6 de setembre, de nomenament del senyor Ramon Descarrega Queralt com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut.

Servei Català de la Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/2067/2018, de 5 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 19 de juny de 2018, pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut.

Departament de Justícia

  • ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 17/05/2024