Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 28/10/2018

En aquest apartat trobareu totes aquelles publicacions d'interès que s'han donat a conèixer els darrers dies, als diaris oficials, i que tenen relació o afecten el sector sanitari i social. Així doncs, podreu trobar tant resolucions que han aparegut al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) com al Boletín Oficial del Estado (BOE). Més enllà del que faci referència al Departament de Salut, al de Treball Socials i Famílies o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'inclouen també informacions d'altres departaments i ministeris però que afecten directament l'activitat del sector.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

  • ACUERDO GOV/118/2018, de 23 de octubre, por el que se crean el Programa para la integridad de la investigación en Cataluña y el Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña (CIR-CAT).

Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña

  • ANUNCIO por el que se establecen directrices para el ejercicio de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario.

Tribunal Constitucional

  • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1680-2018, en relació amb els articles 1, 2 (apartats 2 i 3), 3, 4 i 5, contra les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena, i contra la disposició final primera, de la Llei de Catalunya 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics mitjançant el Servei Català de Salut.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 19/02/2020