Publicades les tarifes de l'acció de la sanitat concertada 2018

Publicades les tarifes de l'acció de la sanitat concertada 2018
Diumenge 14/10/2018

Amb data 10 d'octubre, s'han publicat al DOGC un bloc de tarifes de l'acció de la sanitat concertada per al 2018 amb l'increment de l'1.03%, d'acord amb el que es va aprovar en el Consell de Direcció del CatSalut del 30 de juliol de 2018. Aquest increment està associat a la voluntat d'aplicar els increments retributius de l'acord Hisenda-Funció Publica corresponents a dos dels trams previstos per al 2018: fix de 1.5%, i variable segons PIB del 0.25% a partir de l'1 de juliol del 2018.

Atès que aquesta mateixa setmana s'ha tancat l'acord de la seva aplicació a la Mesa de Funció Pública de la Generalitat, i que aquest acord ha inclòs el 0.2% del tercer tram previst, el CatSalut actualitzarà aquestes ordres de tarifes incorporant l'impacte d'aquest tercer tram abans de la seva aplicació efectiva un cop es signin els contractes 2018. Amb aquesta actualització, les tarifes per a l'any 2018 suposen un increment de l'1,15.

En aquesta fase de publicació de les noves ordres de tarifes, s'inclourà la sociosanitària. En aquesta primera publicació no hi consta atès que faltava concretar la variació de la tarifa del mòdul social amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquest context es continuarà amb el procés de negociació col·lectiva per a concretar la seva aplicació a retribucions.

Aquestes tarifes es poden consultar als documents adjunts.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024