Publicats els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018

Publicats els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018
Dijous 05/07/2018

El dia 5 de juliol entren en vigor els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018. Inclouen, entre d'altres:

  • Els augments retributius en el sector públic segons l'Acord del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i els sindicats. (article 18).
  • L'aplicació de l'IVA superreduït del 4% en l'atenció a la dependència en places concertades o amb prestació econòmica vinculada a serveis d'un mínim del 10% (article 78), en la línia del que havíem demanat la majoria d'associacions d'entitat d'atenció a la dependència.
  • L'ampliació d'un any més de la moratòria pel deute històric d'institucions sanitàries a la Seguretat Social (Disposició addicional novena).
  • L'ampliació de l'import màxim (fins 50.000 €) dels contractes menors de serveis i subministraments no destinats a serveis generals o infraestructura en l'àmbit del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació que abasta també els centres, institucions i consorcis del Sistema Nacional de Salut (Disposició addicional cinquanta-quatrena). Modificació, per tant, lligada als projectes de recerca i innovació.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/11/2018