Reconeixement als professionals de l’àmbit social amb la Covid

Reconeixement als professionals de l’àmbit social amb la Covid
Dijous 10/09/2020

El 10 de setembre, s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2193/2020, de 9 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament totalment o parcialment públic, prevista a la disposició addicional segona del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal amb l'objectiu de reconèixer la implicació i el compromís dels professionals destinataris de l'ajut, persones treballadores dels centres propis amb gestió delegada i dels centres privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física que acreditin que han prestat serveis assistencials de forma presencial durant el període comprès entre l'1 de març i el 31 de maig d'enguany.

La Unió ha traslladat formalment al Secretari d'Afers Socials i Famílies la modificació de la disposició addicional segona del DL 24/2020 per tal d'incloure i no discriminar a l'àmbit residencial de salut mental i addiccions, llars residencials, comunitats terapèutiques d'addiccions i, serveis d'atenció domiciliària prestadors de serveis a domicili i professionals del SAD que davant la pandèmia COVID-19 han prestat serveis a centres residencials.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 19/07/2024