Recordatori de les obligacions de la Llei de Transparència

Recordatori de les obligacions de la Llei de Transparència
Dijous 03/01/2019

En el marc de les entitats associades i integrades al SISCAT, us recordem les obligacions que els hi resulten d'aplicació arran de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Us recordem que d'acord amb la Llei, hi ha dues formes de fer efectiva la transparència: d'una banda, la publicitat activa (és a dir, allò que cal publicar a la pàgina web) i, d'altra, el dret dels ciutadans d'accés a la informació pública (a través de demandes concretes d'informació formulades a l'Administració, que disposa de les dades o que contracta o concerta a l'operador privat que les té).

Segons la Llei, les entitats privades del SISCAT haurien de dur a terme les dues formes de transparència a través del CatSalut, que hauria de publicar un volum reduït d'informació referida a l'activitat concertada i a la retribució dels càrrecs directius (publicitat activa) i gestionar les demandes concretes d'informació que rebés dels ciutadans adreçades a entitats concertades privades.

L'anomenada carta (que adjuntem) de la Subdirecció del CatSalut recorda la voluntat expressa d'aquesta Administració, manifestada a través d'una clàusula addicional als contractes aprovada el maig de 2017 i d'una Instrucció en vigor des de 31 de juliol també de 2017, de què les entitats privades del SISCAT tinguin el mateix nivell d'aplicació de la citada Llei en allò relatiu a les obligacions de publicitat activa que les entitats del sector públic.

Concretament, la Instrucció del CatSalut al respecte preveia que aquesta obligació de publicitat activa es desplegués seguint els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i de Govern Obert (CITGO) i la doctrina de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). El passat mes de juliol, la primera d'aquestes Comissions va publicar la 'Guia de transparència per a les entitats del sector públic', la qual estableix criteris que han de facilitar l'acompliment de les obligacions derivades de la Llei en allò referent a la publicitat activa, i a la que el CatSalut es remet com a referent interpretatiu de la Llei, oferint a la vegada el suport necessari per a la seva aplicació.

D'altra banda, des de La Unió, som conscients que la Guia de Transparència treballa sobre supòsits i usa conceptes que, sovint, no són coincidents amb la naturalesa i les relacions jurídiques de les entitats privades integrades al SISCAT, per la qual cosa no sempre aquesta Guia -pensada per a entitats del sector públic- resoldrà els dubtes que sorgeixin.

Per tant, des de La Unió us donem trasllat d'aquest recordatori sobre l'obligació de compliment de la Instrucció i de la clàusula de transparència establertes pel CatSalut, i a la vegada que ho feu en aplicació dels criteris previstos a la Guia de transparència per a les entitats del sector públic publicada pel CITGO. En darrer terme, us emplacem a què traslladeu a La Unió aquelles situacions on l'aplicació de la Guia sigui prou confosa o esdevingui impossible, per valorar les accions necessàries per tal de traslladar aquesta situació als àmbits corresponents.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024