La Unió reuneix 150 participants a la Sessió Plenària sobre el Conveni del SISCAT

La Unió reuneix 150 participants a la Sessió Plenària sobre el Conveni del SISCAT
Dissabte 20/01/2018
Sessió Plenària SISCAT
El passat 17 de gener, el Parc Sanitari Pere Virgili va acollir la celebració de la Sessió Plenària sobre el Conveni del SISCAT organitzada per La Unió, conjuntament amb el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES). L'objectiu de l'acte era informar i resoldre els dubtes al voltant de l'acord del Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada, signat el 19 de desembre de 2017. L'acte, que va reunir a 150 representants de les diferents organitzacions sanitàries, va ser presentat pel director d'Organització i Relacions Laborals La Unió, Xavier Baro; la directora executiva de CAPSS, Pilar Rol, i la sotsdirectora d'ACES, Anna Zarzosa.

Xavier Baro va recordar que, com a conseqüència de la denuncia del conveni interposada pel sindicat Comissions Obreres (CCOO) el 23 de desembre de 2016, no es va poder constituir la taula negociadora fins el passat 21 de novembre i que el termini per assolir un acord finalitzava el 31 de desembre. En aquest sentit, va explicar que “s'ha negociat sota una pressió enorme, però s'ha aconseguit salvar els dos objectius establerts inicialment: Assolir l'acord perquè, almenys, es pogués prorrogar el conveni actual i mantenir que la retribució variable per objectius (DPO) només es percebi en cas que l'empresa assoleixi equilibri pressupostari i financer".

FrancescJoséMaría_Sessió Plenària SISCAT
La trobada també va comptar amb la participació de Francesc José María, assessor de CAPSS; Paco Carretero, assessor de La Unió i Eva Muñoz, assessora d'ACES, els quals van desglossar els punts de l'acord.
 

Francesc José María va indicar que la ultraactivitat del conveni finalitzarà als dos anys de la seva denuncia, és a dir, el proper 31 de desembre, la qual cosa significa que, si al finalitzar aquest any, no s'ha acordat un nou conveni, l'actual perdrà vigència. Però, en lloc d'haver-se d'aplicar un conveni d'àmbit superior, tal com indica la llei, ambdues parts es van comprometre a participar en un procés de mediació davant l'Autoritat Laboral i, en cas de desacord, als procediments de resolució extrajudicial de conflictes amb els organismes corresponents.

Paco Carretero_Sessió Plenària SISCAT
Un dels principals cavalls de batalla d'aquesta negociació era la DPO. En referència a aquest punt, Paco Carretero va afirmar que “el gran valor d'aquest conveni és que s'ha pogut establir el lligam entre la DPO i l'equilibri pressupostari de les entitats per poder continuar negociant més endavant”. Així, l'acord assolit estableix que es meritarà anualment i només es podrà percebre si l'empresa disposa d'equilibri pressupostari i financer. L'assessor de La Unió va afegir que “s'ha substituït per sempre la DPO del 2015 i 2016. És cert que s'ha hagut de cedir en altres coses però, si no hi hagués acord al final del termini de negociació, aquesta es podrà mantenir i això té molt valor”.
 

A partir d'aquest mes de gener, el personal dels grups 2 al 7 torns diürns, als quals li va ser incrementada la jornada de treball, tindrà dret a 2 dies feiners de lliure disposició amb el mateix funcionament i règim que els tres dies de lliure disposició. A més, un dels dos dies de festa (Setmana Santa o Nadal) tindrà la consideració de jornada efectivament treballada.

Eva Muñoz_Sessió Plenària SISCAT
L'acord també inclou un increment retributiu de l'1% per a tots els treballadors. Carretero va comentar que per dur a terme aquest increment “s'ha de mirar la nòmina de cada treballador i mirar els conceptes que tingui i es trobin dins el conveni, perquè l'1% s'aplicarà només a aquests conceptes. Així, l'empresa no estarà obligada a aplicar-lo als que no quedin reconeguts pel conveni”.
 

Finalment, Eva Muñoz va fer saber quins casos, a partir d'ara, podran seran contemplats com a situació d'Incapacitat temporal (IT) en els quals el treballador haurà de percebre un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques del mes anterior a la situació d'IT.

Al document adjunt podeu consultar la presentació que es va fer a la sessió.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/12/2018