Signat el Xè Conveni Col·lectiu Sanitat Privada

Signat el Xè Conveni Col·lectiu Sanitat Privada
Diumenge 03/02/2019

El passat 30 de gener, es va signar el Xè Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques amb una vigència de dos anys, que té com elements més significatius:

 • Augments salarials per als anys 2018-2019.
  • Increment global del 3,4% sobre tots els conceptes i inici de la carrera professional:
   • Increment del 0,2% sobre tots els conceptes de conveni des de l'1 de gener al 31 d'agost de 2018.
   • Increment del 3,2% sobre tots els conceptes de conveni des de l'1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 2019.
   • Inici de la Carrera Professional o Sistema d'Incentivació Professional, en funció del grup professional al qual pertanyi el treballador a la nòmina de desembre de 2019.

Les patronals han acceptat incorporar aquest nou concepte, ja que coincideixen amb els sindicats en considerar que la millora de la qualitat de l'atenció sanitària ve donada en bona part per la competència dels professionals i aquests nous conceptes són clars incentius per al manteniment de la formació continuada i l'esforç.

Ambdues patronals, La Unió i ACES, consideren que aquesta proposta econòmica està perfectament enquadrada dins dels acords establerts al AENC (Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva) pels anys 2018-2020.

 • Millores en la flexibilitat de la jornada de treball.
  • S'incrementen les hores de lliure disposició, passant de 16 hores recuperables (8 hores semestrals) a 24 hores recuperables (distribuïdes anualment).
  • Substitució d'un tercer dia d'assumptes propis sense justificar pel permís 'social' preexistent. El treballador disposarà així d'un total de tres dies sense justificar per a atendre i conciliar la seva vida laboral i familiar.
  • Inclusió d'una jornada per any natural per realitzar visites o proves mèdiques personals.
 • Modificació excepcional i transitòria en l'article del conveni que defineix el dret de les empreses en absorció i compensació dels increments pactats en determinats casos.

Les empreses garantiran de manera excepcional i, únicament durant la vigència del present conveni, els increments pactats sobre les taules salarials a tots els treballadors que rebin un salari brut anual per tots els conceptes de nòmina inferiors a 32.000€, renunciant en aquets casos a exercir la clàusula d'absorció.

 •  Altres beneficis incorporats pels treballadors.

El conveni inclou una part molt considerable de les peticions sobre beneficis socials presentades pels sindicats. Es modifiquen fins a 14 articles i s'incorporen 6 de nous. D'aquests destaquem com a més rellevants:

Increment d'una setmana en el permís de paternitat (de 4 a 5 setmanes).

Gaudiment de vacances posteriors a un procés d'Incapacitat Temporal.

Increment d'un a dos anys de la reserva del lloc de treball en el cas de sol·licitar una excedència per tenir cura de fill.

Incorporació d'una nova excedència en casos d'emergència mundial.

Mesures preventives per evitar les agressions a professionals.

En el document adjunt, es pot consultar el text definitiu del conveni tot i que està pendent de registrar-se al departament de Treball.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 07/07/2020