Consultoría de gestión

Consultoría de gestión

S'adreça als equips directius de centres dels àmbits sanitari i social.

L'objectiu és millorar el posicionament estratègic dels nostres clients per fer front als reptes del sector, donant suport als equips directius ens els processos de reflexió estratègica, la constitució d'aliances o la posada en marxa de noves línies d'activitat.

Serveis a destacar:
 

Planificació Estratègica

Aportem als equips directius un coneixement  i visió acurada del sector,  sustentada en 
entrevistes als grups d'interès, informes de tendències, opinions d'experts, etc.

Donem suport en el procés de planificació i priorització dels objectius estratègics que sustentaran el seu creixement i sostenibilitat, alineant els diferents equips de treball. 

Experiències

•    Hem ajudat a dissenyar els Plans Estratègics de varis centres del  XISCAT, tan del àmbit hospitalari, com d'altres línies de servei.
•    La nostra metodologia de treball aporta una visió de 360 º, recollint aportacions dels professionals, dels usuaris del centre, de les associacions, dels organismes públics i dels centres amb qui es col•labora, ja que la realitat sanitària i social d'avui s'ha d'afrontar treballant en xarxa.
•    Apliquem eines participatives, com la conducció de grups focals, workshops de reflexió estratègica, enquestes, etc.

 

Avaluació d'aliances estratègiques

Millorem la competitivitat dels centres, identificant àrees en les que el treball conjunt permeti assolir millors resultats que el treball per separat. 

Tenim la capacitat de dissenyar un procés estructurat de desplegament de l'aliança, identificant aquelles àrees amb major potencial i avaluant-ne el seu resultat.

Experiències

•    Comptem amb una amplia base de dades amb el recull de les aliances tan assistencials, com no assistencials dels centres concertats de Catalunya.
•    Hem participat com a assessors externs en la constitució de serveis conjunts i el acompanyament en la seva implantació.

 

Comunicació i responsabilitat social corporativa

Ajudem a professionalitzar la comunicació, per gestionar adequadament totes les eines que contribueixen a construir i preservar una bona imatge de l'entitat envers els seus públics i per millorar la circulació de la informació dins l'organització.

Aportem l'experiència de consultors especialitzats en el disseny i la implementació de plans de comunicació.

Experiències

•    Hem assumit les funcions de l'àrea de comunicació de varis centres, incloent la comunicació interna i externa, la gestió de crisi, el gabinet de premsa, les relacions públiques, l'elaboració i redefinció de pàgines web, la producció de materials corporatius, periodístics i publicitaris, així com el patrocini..

Altres serveis dins de l'àmbit de la Consultoria de Gestió:
•    Plans de Negoci de noves línies d'activitat.
•    Avaluació de mesures de millora de l'eficiència.
•    Estudis de mercat i posicionament competitiu.
•    Revisió de models organitzatius i anàlisis de productivitat.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 28/05/2024