Fundació Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB)

Fundació Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB)

Els associats de La Unió poden gaudir del 10% de descompte en el cost total de la matrícula dels cursos següents:

  • Postgrau en Salut Digital
  • Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH
  • Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat

Més informació uch@uch.cat.

 

Postgrau en Salut Digital

Matrícula oberta - SEMIPRESENCIAL - Novembre 2022

En els darrers anys, el sector de la salut ha experimentat canvis importants respecte de la seva digitalització. La Covid-19 va arribar per accelerar canvis i per fer notòria la necessitat, no només de disposar de recursos, sinó també de disposar d'informació precisa, fiable i immediata, per adoptar decisions d'una enorme transcendència sobre les persones i la societat. Això ha fet que cada vegada més, el sector de la salut requereixi un nou rol professional amb competències digitals, habilitats professionals, adaptabilitat a entorns canviants, entre d'altres.

En aquest context, sorgeix el Postgrau en Salut Digital. Més informació aquí.

 

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Matrícula oberta - SEMIPRESENCIAL - Novembre 2022

Únic màster que et pot preparar per gestionar i desenvolupar l'atenció integral i col·laborativa entre nivells assistencials i comunitaris.

Desenvolupar amb les administracions i proveïdors de serveis socials i de salut. Està alienat amb el Pla d'Atenció Integral Social i Sanitària (PAISS), el Pla de Salut i el Pla Estratègic de Serveis Socials.

Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l'equip docent i experts del programa.

Més informació aquí.

 

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat

Matrícula oberta - SEMIPRESENCIAL - Novembre 2022

Amb aquest programa i amb un doble itinerari clínic i social, els professionals podran liderar l'abordatge de la cronicitat, aportar una atenció centrada al pacient, treballar en equip multidisciplinari per proporcionar una atenció global i integral i unes cures de llarga durada i participar en l'empoderament del pacient i fer que participi de forma activa a la presa de decisions. Més informació.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 03/02/2023