Consells de Sector

Consells de Sector
Els Consells de Sector agrupen els representants de grups homogenis d'entitats associades, que tenen interessos comuns o concurrents, en una mateixa línia d'activitat.  
Principals funcions dels Consells de Sector:
 • Elaborar les propostes de posicionament en els temes estratègics que afecten el sector i traslladar-les a la Junta Directiva.
 • Manteniment de la fitxa tècnica dels membres del Sector.
 • Fer els estudis i els informes necessaris per a la presa de posicionament del Consell del Sector amb el suport de l'estructura tècnica.

Sectors d'activitat, vocals-president i comissionats

 • Sector d'Atenció Especialitzada d'Aguts
  Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Ignasi Riera
   
 • Sector d'Atenció Sociosanitària
  Grup Mutuam - Francesc Brosa
 • Sector d'Atenció Primària
  Grup Sagessa - Lluís Colomés
   
 • Sector d'Atenció a la Salut Mental
  Gestió de Serveis Sanitaris - Josep Pifarré
 • Sector d'Atenció a la Dependència
  Fundació Sanitària de Mollet - Joan Solà
 • Sector d'Activitat Privada
  Corporación Fisiogestión - Carles Núñez
   
 • Sector d'Aliances Estratègiques
  Consorci Sanitari del Garraf -  José Luis Ibáñez
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/10/2021