Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones

Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones
Roser Fernández i Alegre, directora general de La Unió

El passat 11 de febrer, vaig tenir l'honor comparèixer al Parlament de Catalunya en representació de tota l'Entitat i a petició de la Comissió d'Economia i Hisenda, davant la Ponència que ha d'elaborar l'informe sobre el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Creiem sincerament que es tracta d'una bona iniciativa legislativa que ha de permetre preservar la qualitat i accessibilitat dels ciutadans a uns serveis sanitaris i socials de qualitat, amb unes entitats i professionals arrelats al territori i compromesos amb les polítiques públiques.

Aquest compromís ve de lluny i és el resultat del compromís de la societat civil catalana amb les polítiques públiques (fundacions, ordes religiosos, associacions, mútues, petites i mitjanes empreses, professionals agrupats en múltiples formules jurídiques) aportant patrimonis, infraestructures i equipaments, coneixements i professionals, gestió personalitzada, i capacitat de recerca i innovació a la prestació de serveis de cobertura pública. Aquest model està avalat per resultats i és apreciat per la població com mostren les enquestes periòdiques.

Aquest model serà de futur si preserva i aposta pels resultats, i, si està vinculat fortament a la idea de qualitat, de proximitat, i d'accessibilitat, amb continuïtat i l'estabilitat. Un model de contractació pública regit pel principi del millor preu i obert a operadors aliens o capital especulatiu pensem que no és la resposta. Aquest projecte de llei permet introduir elements de compromís social i de qualitat de les entitats en els processos de licitació sense discriminar per titularitats, com recull la directiva europea.

La normativa neix des del consens, i precisament per a continuar avançant en plantejaments inclusius creiem que no és el moment per forçar la reserva de contractes o restringir licitacions a favor d'una tipificació d'empreses, “d'empreses d'economia social o empreses socials”, quan a Catalunya encara no està regulada la interpretació jurídica que es farà dels valors europeus de l'Economia Social.

Si centrem l'atenció en la naturalesa jurídica o conceptual de les entitats i no en els requeriments de qualitat i compromís social i, sobretot en els resultats del servei públic, podem obrir un procés estètic d'adaptació jurídica de les entitats que necessàriament no revertirà en uns millors resultats de servei i retorn social i a més, no s'ajustarà a la directiva europea.

La Unió sempre ha apostat per una xarxa estable de serveis basada en la concertació amb entitats públiques i privades, compromeses amb les polítiques públiques de salut i social, de gestió professionalitzada i orientada a resultats. I entenem que l'esperit de la directiva europea, d'aquest projecte de llei i dels darrers informes de la Generalitat de Catalunya sobre la consideració de mitjans propis permeten avançar en consolidar un model harmonitzat en la contractació dels serveis sanitaris i socials que no discrimini per titularitats però que reforci i qualifiqui els requeriments de les entitats que presten els serveis en termes de solvència, qualitat, i retorn social dels resultats.

Aquesta aposta és molt més exigent per a tots, per a l'Administració per a fer un seguiment no només de l'acompliment de requeriments formals i jurídics sinó sobretot de la qualitat i els resultats durant tota la vida del contracte, i també per als operadors.

Aquesta aposta és molt més exigent per a l'Administració i els operadors ja que comporta anar més enllà de l'acompliment de requeriments formals i jurídics del contracte i fer una aposta decidida per la qualitat i els resultats durant tota la vida del contracte.

Si volem ser un país referent de progrés econòmic i social, i donar resposta innovadora a les necessitats de present i futur dels ciutadans hem de sumar capacitats recursos, capacitats i coneixements al servei d'una millora atenció a les persones.

 

Text de La Unió de suport a la compareixença.

 

 


0 Comentarios

Deja tu comentario
Notificación vía correo electrónico de los nuevos comentarios
La Unió se reserva la no publicación de los comentarios que por su contenido no respeten las normas básicas de educación, civismo y diálogo.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 26/02/2024