METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ – MITJA JORNADA

METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ – MITJA JORNADA
Vigència de l'oferta: 23/05/2023 - 26/06/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Aspace Catalunya
Centre de treball: Barcelona, amb possible presència/desplaçament als diferents centres de treball de l’entitat, segons planificació d’activitats del servei

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ – MITJA JORNADA
Funcions i tasques principals:
El/La Metge/ssa Rehabilitador/a, en dependència de la Direcció de l’Àrea de Salut i en base al Pla establert a nivell de Salut de l’entitat, s’encarregarà de dur a terme el diagnòstic dins l’àmbit de la rehabilitació, així com el plantejament del tractament, seguiment i la coordinació amb els diferents agents de l’entorn de l’usuari.
 
  Funcions:
 1. Realitzar el diagnòstic clínic (anamnesi i exploració clínica) classificació diagnòstica
 2. Prescripció de fàrmacs/recepta electrònica
 3. Petició de proves diagnòstiques
 4. Seguiment clínic de casos
 5. Participar en l’equip interdisciplinar dels grups de treball
 6. Definir la intervenció terapèutica i participar en el PTI de cada usuari des de la vessant mèdica de rehabilitació. 
 7. Elaborar informes (assistencials, de seguiment, per a l’Administració, RD,  etc)
 8. Participar en les sessions clíniques i presentar les mateixes
 9. Realitzar el treball d’interconsulta que sigui requerit a nivell de la seva especialitat
 10. Coordinar-se amb els agents externs (Atenció Primària, Hospitals, Serv. Socials)
 11. Realitzar l’atenció telefònica i per email als diferents sol·licitants
 12. Fer la prescripció i els informes pertinents

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte indefinit a mitja jornada amb possibilitat d'augmentar
Data d'incorporació prevista: Immediata
Jornada: (20h/set – 844h/anuals)
Horari/Torn: Dedicació de dilluns a divendres a consensuar, amb flexibilitat per adaptar-nos a la disponibilitat del/de la professional
Retribució bruta anual: Aquell establert per Conveni Col·lectiu SISCAT

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Grau en Medicina, especialitat Medicina Física i Rehabilitació
Formació complementària:

Es valorarà la formació específica en Neurorehabilitació del pacient amb discapacitat, així com evidentment, formació en Paràlisi Cerebral.

Altres requisits :
  Competències:
 • Capacitat per treballar en un  equip interdisciplinar
 • Proactivitat i capacitat resolutiva
 • Habilitats relacionals i comunicatives: comunicació amb usuaris i famílies així com dins l’equip de treball
 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Domini de paquet Office per a la realització d’informes, ús correu electrònic, etc.
Experiència laboral:
 • Experiència mínima i consolidada d’almenys 1 any com a especialista en rehabilitació.
 • Experiència en treball multidisciplinar (amb altres professionals compartint objectius comuns)
 • Es valorarà experiència en treball amb usuaris amb pluridiscapacitat

Dades de contacte

Persona de contacte: Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent indicant en l’assumpte del mail METGE/SSA REHABILITADOR/A MITJA JORNADA
Correu electrònic: rrhhcv@aspace.cat
Telèfon: .
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 02/06/2023