METGE/ESSA PER HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

METGE/ESSA PER HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
Vigència de l'oferta: 12/09/2023 - 08/10/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Centre de treball: Hospital de Granollers

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: METGE/ESSA PER HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
Funcions i tasques principals:

La persona incorporada formarà part de la Unitat d’Hospitalització a Domicili dins del Servei de Medicina Interna.

  • Realitzar atenció en el domicili de pacients provinents dels diferents nivells assistencials: atenció primària, consultes externes, hospital de dia, unitats d’hospitalització convencional i urgències.
  • Fer seguiment de la situació clínica dels pacients en coordinació amb els diferents nivells assistencials descrits.
  • Participar en les sessions clíniques i comissions del servei.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contractació laboral indefinida a dedicació completa.
Retribució bruta anual: Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.
Altres beneficis no monetaris:

• Integració a un hospital en procés de creixement en complexitat.
• Incorporació a una Unitat en creixement per potenciar les alternatives a la hospitalització convencional.
• Incorporació a un Servei que aposta per la flexibilitat i la conciliació dels professionals.
• Formació continuada facilitada per l’hospital.
• Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic o privat.
• Integració a un hospital universitari amb possibilitat d’accés a la
docència i recerca.

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
Formació complementària:
  • Disposar de l’especialitat via MIR de Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària o bé Geriatria.
  • Disponibilitat per a la mobilitat dins del Vallès Oriental.
  • Es valorarà positivament disposar d’experiència en l’àmbit de la hospitalització a domicili.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/09/2023