Metge/essa especialista en Medicina física i Rehabilitació

Metge/essa especialista en Medicina física i Rehabilitació
Vigència de l'oferta: 12/09/2023 - 08/10/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Centre de treball: Hospital de Granollers

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: Metge/essa especialista en Medicina física i Rehabilitació
Funcions i tasques principals:

La persona s’incorporarà a la Unitat de Rehabilitació i reportarà al Coordinador de Rehabilitació i a la Direcció Mèdica.

 • Atendre als pacients ingressats en interconsulta.
 • Atendre els pacients ambulatoris a la consulta externa.
 • Realitzar la història clínica, curs clínic i informes derivats de l’atenció dels pacients.
 • Fer una valoració de l’adequació-idoneïtat de les peticions (ambulatòries i internes) i donar una resposta individualitzada.
 • Educar i informar als pacients i cuidadors en la millora de la seva autonomia, l’adaptació de la vida diària, la gestió del dolor i l’ergonomia.
 • Valorar i prescriure PAOs en funció de les necessitats del pacient.
 • Realitzar i assistir a comissions interdisciplinars.
 • Coordinar-se amb la resta de professionals de la unitat.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contractació laboral per substitució amb opcions de continuïtat
Retribució bruta anual: Retribució d’acord amb els paràmetres del centre.
Altres beneficis no monetaris:
 • Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat.
 • Recolzament de la institució per realitzar formació continuada en l’especialitat (assistència a congressos, jornades, etc.).
 • Incorporació amb carrera professional.

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Medicina Física i Rehabilitació via MIR.
Formació complementària:

Es valorarà:

 • Experiència assistencial en l’especialitat.
 • Coneixement dels aplicatius del Catsalut per la gestió de PAOs.
 • Orientació al pacient
 • Orientació a resultats
 • Treball en equip
 • Habilitats de comunicació
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/09/2023