LLOC DE TREBALL D’INFERMERIA (TORN DE NIT) CUAP

LLOC DE TREBALL D’INFERMERIA (TORN DE NIT) CUAP
Vigència de l'oferta: 14/09/2023 - 30/09/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili
Centre de treball: CENTRE D’URGÈNCIES D´ATENCIÓ PRIMÀRIA GRÀCIA

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: LLOC DE TREBALL D’INFERMERIA (TORN DE NIT)
Funcions i tasques principals:

El Parc Sanitari Pere Virgili, ubicat a la ciutat de Barcelona, és una empresa pública que gestiona serveis d'atenció intermèdia i atenció primària té com a missió prestar atenció intermèdia sanitària i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l'autonomia.

Funcions a desenvolupar

  • Realitzar la RAC (recepció, acollida i classificació) dels pacients, segons el Model Andorrà de Triatge, assignació de nivell d’urgència, en funció de la valoració i recollida de dades.
  • Gestió infermera de la demanda, resolució d’acord a guies protocol·litzades per l’abordatge de problemes de salut aguts.
  • Responsable de cures i processos d’infermeria dels pacients del box i de la zona d’observació.
  • Realització de radiografies d’acord a guies protocol·litzades o sol·licitades pel metge.
  • Preparació de medicació i administració de la mateixa en funció de la prescripció mèdica i/o protocols del centre.
  • Qualsevol altre funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de seva categoria professional que li siguin assignades.
  • Processament de mostres d’acord a guies o sol·licituds.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte a jornada completa per substitució de llarga durada.
Data d'incorporació prevista: Incorporació immediata
Jornada: Jornada 1562 hores anuals
Horari/Torn: Horari de 20:00h de la tarda a 08:00h del matí.
Retribució bruta anual: corresponent al Grup 2.2 segons el Conveni col·lectiu SISCAT
Altres beneficis no monetaris:

En Parc Sanitari Pere Virgili considerem que la formació i l’aprenentatge continus són els fonaments del creixement i desenvolupament de la nostra Institució, per això oferim formació i recolzem aquells professionals que vulguin continuar especialitzant-se.  

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
Formació complementària:

Formació Valorable: model Andorrà de Triatge.

Competències / Habilitats: Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats comunicatives i empatia.

Ofimàtica:

Nivell d'usuari.

Altres requisits :

Informació addicional: Un cop valorats els cv´s, els mèrits formatius i d´experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran un procés d´entrevistes personals de caràcter tècnic i competencial amb el/a Director/a del CUAP o persona/es en qui delegui, i un/a membre de l´equip de Recursos Humans.

Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació.

En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça d´e-mail seleccio@perevirgili.cat

Experiència laboral:

Experiència mínima d´1 any.

Dades de contacte

Persona de contacte: Les persones interessades poden enviar el seu currículum indicant a l´assumpte del correu ref. infcuapgràcia2023_81
Correu electrònic: seleccio@perevirgili.cat
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/09/2023