METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
Vigència de l'oferta: 06/11/2019 - 26/11/2019

Dades de l'entitat

Entitat: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
Centre de treball: Hospital General de Granollers

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA
Funcions i tasques principals:

La persona s’incorporarà a la Unitat de Reumatologia i reportarà al Cap d’Unitat.

Funcions principals:

 • Realitzar atenció a pacients ambulatoris, hospital de dia mèdic i ingressats (programats i urgents).
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis i les consultories virtuals.
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Assistir i participar en comissions interdisciplinàries i sessions clíniques.
 • Realitzar les consultories presencials als ambulatoris pertinents.

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contractació laboral indefinida
Jornada: Dedicació completa
Retribució bruta anual: Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
Especialitat: Reumatologia via MIR
Formació complementària:

Es valorarà formació específica en ecografia en l’àmbit de la Reumatologia i en capil·laroscòpia periunguial

Altres requisits :

Competències professionals:

 • Treball en equip
 • Orientació a l’usuari
 • Capacitats comunicatives
 • Presa de decisions
Experiència laboral:

Es valorarà:

 • Experiència en el maneig de les artropaties inflamatòries i en la valoració de líquids articulars.
 • Experiència en publicacions científiques nacionals i internacionals, així com participació en assajos clínics.

Dades de contacte

Persona de contacte: Enviar currículum vitae per correu electrònic indicant la referència 2019HG-MER
Correu electrònic: seleccio@fphag.org
Telèfon: 93 842 50 00
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/11/2019