Comunicat amb relació a la derivació de pacients de l’Hospital Universitari Joan XXIII (ICS) a altres hospitals concertats

Comunicat amb relació a la derivació de pacients de l’Hospital Universitari Joan XXIII (ICS) a altres hospitals concertats
Dimarts 09/09/2014

(09/09/14)-. Amb relació a la derivació de pacients de l'Hospital Universitari Joan XXIII (ICS) a altres hospitals concertats i el comunicat fet per la Junta de Personal d'aquest hospital, La Unió vol manifestar que:
 

  • La derivació de pacients, entre centres del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya) forma part d'un model de col·laboració entre hospitals del sistema sanitari públic que funcionen en xarxa i que s'organitza amb criteris clínics (complexitat), de cooperació i d'eficiència.
  • Traslladar pacients a centres concertats en cap cas és privatitzar. Cal recordar que els hospitals de l'ICS representen un 30% de la xarxa pública, el 70% restant és concertat (50% públic, 50% privat).
  • L'assistència sanitària que es presta a pacients derivats entre centres del SISCAT és assistència de cobertura pública a través del sistema sanitari públic. Precisament, mitjançant mesures com la derivació es guanya en eficiència del sistema públic pel fet de reduir l'espera dels usuaris.
  • En els processos de derivació de malalts dins de la xarxa pública, el CatSalut finança cada una de les parts del procés assistencial a aquell centre hospitalari que efectivament el porta a terme. En última instància, els centres implicats tenen la capacitat d'establir els acords i les contraprestacions necessaris per tal de retribuir l'activitat que presta cadascun d'ells.
  • Es falta a la veritat quan s'afirma que els pressupostos dels hospitals de l'ICS han patit fortes reduccions pressupostàries en els darrers exercicis i s'insinua que això no ha estat així amb relació als centres concertats. En aquest sentit, totes les entitats proveïdores del sistema sanitari públic (tant de l'ICS com concertats) han patit fortes disminucions pressupostàries i estan fent un esforç molt important, amb els seus professionals, en primer lloc, per tal de continuar prestant un servei de qualitat.
  • Els processos de derivació de pacients s'organitzen en funció de criteris clínics, la qual cosa suposa ajustar la complexitat de l'assistència a la capacitat de resolució del centre receptor. Cal recordar que els centres del SISCAT treballen en xarxa i, per tant, permeten, en aquest context de col·laboració, la resolució d'aquelles complicacions que puguin sorgir en cada cas. En aquest sentit, lamentem que es pretengui confondre la ciutadania al·legant que determinats centres disposen o no d'unitats d'UCI per assolir determinades complicacions quirúrgiques. La derivació dels malats entre centres de la xarxa pública no posa en risc la salut dels usuaris.
  • La normativa reguladora de protecció de dades preveu explícitament la comunicació de dades personals de pacients entre centres i serveis del Sistema Nacional de Salut als efectes de prestar assistència sanitària, supòsit en el qual no es requereix el consentiment explícit de l'interessat. Per tant, és perfectament ajustat a dret que la derivació de malalts vagi acompanyada de les seves dades personals i de salut necessàries i imprescindibles per un correcte abordatge del seu problema de salut. No facilitar aquestes dades i aquesta informació impossibilitaria la tasca assistencial.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 17/05/2024