Des de la creació de la XHUP, l’Hosp. Sagrat Cor presta un servei públic en el marc del model de col·laboració públic privat del sist. sanitari català

Des de la creació de la XHUP, l’Hosp. Sagrat Cor presta un servei públic en el marc del model de col·laboració públic privat del sist. sanitari català
Dijous 19/09/2013

(Barcelona, 19/09/13)-. L'any 1985 es va crear la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública, XHUP, formada per centres tant de titularitat pública com privada que presten assistència sanitària a tots els ciutadans. Tots els centres de la XHUP, actualment 64 hospitals (un 60% són de titularitat privada), funcionen sota unes estrictes normes i obligacions, i sota l'exigència explícita d'uns nivells de qualitat i d'acreditació fixades pel Departament de Salut.

El model sanitari català es defineix per la separació entre la compra i provisió. La relació entre l'Administració com a comprador de serveis de salut de finançament públic i els proveïdors es basa en un contracte, independentment de la figura jurídica de les entitats.

Des de la seva constitució, l'any 1985, l'Hospital Sagrat Cor forma part de la XHUP i ha prestat un servei de cobertura pública als usuaris de la seva zona i, a més, ha donat suport al sistema col·laborant en moments de necessitats o llistes d'espera. Tradicionalment, l'Hospital Sagrat Cor s'ha coordinat amb els hospitals del seu entorn, d'acord a l'àrea geogràfica i sanitària a la qual pertany, Barcelona Esquerra.

Des d'octubre de 2011, l'Hospital Sagrat Cor, que pertanyia a l'Aliança, passa a ser gestionat per l'actual IDC Salut, un grup sanitari que ha assegurat la viabilitat del centre i, per tant, el futur dels seus treballadors. Aquest grup ha realitzat importants inversions per a la millora de les instal·lacions i serveis de l'Hospital.

Des de La Unió, volem defensar un model sanitari propi basat en l'orientació a resultats, la rendició de comptes, l'autonomia de gestió i la col·laboració publicoprivada. Els resultats en termes d'eficiència i salut ens avalen.

 
09/12/13
nota de premsa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 02/12/2020