Línies estratègiques 2016-2020

Línies estratègiques 2016-2020

El Pla Estratègic 2016-2020, aprovat per l'Assemblea General d'Associats de desembre de 2015, dibuixa les línies estratègiques per a aquest període.

La Unió presenta un nou Pla Estratègic per afrontar els reptes dels propers anys. El Pla Estratègic 2016-2020 pren com a punt de partida la reivindicació del model sanitari català per la seva efectivitat i per la seva eficiència demostrades al llarg del més de 25 anys d'història recent, quan aquest sembla qüestionat des de diverses instàncies, i el qual ha d'ajudar a reforçar encara més la posició de La Unió com a entitat referent de la sanitat catalana. Amb el mateix èmfasi, el nou Pla Estratègic 2016-2020 també vol recollir la importància de l'àmbit social i la seva imbricació amb l'àmbit sanitari, amb una visió àmplia de serveis d'atenció a les persones.
 

 • L'abordatge. El Pla Estratègic 2016-2020 s'ha fonamentat en un procés de discussió interna i de consens entre els associats. S'ha revisat, actualitzat i posat en valor els fonaments sobre els que La Unió ha basat i estableix la seva actuació i el seu desenvolupament: l'autonomia de gestió de les entitats, la professionalització de les organitzacions, la col·laboració publicoprivada, la bona governança, la transparència i el retiment de comptes, en un estratègia de potenciació reputacional mitjançant un major esforç en Responsabilitat Social Corporativa (RSC), tant de La pròpia Unió com per difondre-la i afavorir la seva implantació entre els seus associats.
   

 • Un procés participatiu. El document s'ha realitzat a partir de les aportacions, debats i conclusions de les diferents fases del treball, ha estat revisat pel grup de treball, integrat per membres de la Junta Directiva i l'estructura executiva de La Unió, i incorpora les aportacions efectuades a la VI Jornada Associativa del 3 de desembre de 2015 i sotmès a aprovació de l'Assemblea General Ordinària de 17 de desembre de 2015. La visió i el lema van ser aprovats en l'Assemblea General del 28 de juny de 2018.
   

 • Lema. S'estableix com a lema "El valor social de la pluralitat".
   

 • Missió. El Pla Estratègic 2016-2020 fixa que la missió de La Unió és "servir als associats defensant els seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català, en benefici de la societat".
   

 • Visió. Es determina que volem ser l'associació d'entitats referent en la transformació del sistema sanitari i social per a la millora de la salut i la qualitat de la vida de les persones.
   

 • Valors. S'estableixen com a valors propis de l'entitat el compromís, la independència, la diversitat, la professionalitat i la innovació.
   

 • Eixos estratègics. S'estableixen dos eixos estratègics principals:
  • Defensar dels interessos legítims dels associats
  • Reforçar el model sanitari i social català  
    
 • Línies estratègiques. Defineixen els àmbits d'actuació que requeriran especial atenció per part de La Unió de cara al període 2016-2020 i són:

  • Influir en l'evolució del sistema sanitari i social català
  • Reforçar els interessos que uneixen als associats
  • Potenciar les aliances i reforçar la dimensió internacional
  • Enfortir, reformular i potenciar la política comunicativa
  • Fomentar la transparència i el retiment de comptes

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 02/12/2021