II Convocatòria de casos de l'Observatori UNIÓ-ESADE

II Convocatòria de casos de l'Observatori UNIÓ-ESADE
observatori cooperació publicoprivada
El 30 de maig de 2011 es va fer pública la segona Convocatòria de projectes de l'Observatori de la Cooperació Públicoprivada en les Polítiques Sanitàries i Socials. El professor Francisco Longo, director de l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE, va fer una conferència que es va centrar en "Les contradiccions de la col·laboració públic-privada i els serveis públics".


El comitè va valorar molt positivament l'impacte de la convocatòria, que va aplegar un total de quinze propostes de participació que han generat un interès molt alt entre el jurat. La seva decisió s'ha basat en el grau d'assoliment dels objectius públics de la cooperació i el seu caràcter innovador i creatiu així com en el grau de maduresa de la cooperació.

Els dos casos finalment seleccionats en la segona convocatòria de projectes van ser: la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Catering Arcasa; i el projecte PREVIRNEC, liderat des de l'Institut Guttmann, i constituït per una empresa del sector TICs (Informática y Comunicaciones Avanzadas-ICA ), una empresa del sector de les telecomunicacions (Vodafone ), diverses universitats de Barcelona (URV, UPF, UPC) i Madrid (UPM), i la Fundació Barcelona Digital.

Amb l'objectiu de posar en valor totes les propostes que no han estat seleccionades, el comitè ha decidit obrir un Registre d'Experiències que inclourà totes les experiències presentades tant el darrer any 2009 com el 2010, i que serà incorporat en les successives publicacions del Programa Partners i en la pàgina web de l'Observatori de la Cooperació Publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials, alhora que es mantenen com a experiències d'interès estratègic en el seguiment del seu desenvolupament i resultats i susceptibles de redacció de casos en les properes convocatòries.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 01/12/2023